Häst

      Halt häst? Svårt att se exakt var?

Med värmekameran ser man lätt skillnader i temperatur.

Värme kan tyda på inflammation, tryck eller överansträngning.

Termografering är en beröringsfri undersökning utan obehag för hästen,

enkel och snabb som utförs i stallmiljö. Kanske i samband med köp.

Med en termografibild får du en dokumentation på hur hästen ser ut för dagen. Bra att ta med till veterinär eller klinik.

En senare uppföljning kan göras för att se en förändring.

Termografering ersätter inte en veterinärundersökning utan är ett komplement, till djursjukhusens röntgen eller ultraljud..

Välkommen att höra av er för prisuppgift, eller om ni har frågor om hur en undersökning går till.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)